החוק הפולני

רקע היסטורי

מדינת פולין נוסדה במקור לפני למעלה מ- 1000 שנים, אולם עברה גלגולים הסטוריים רבים במהלך אלף השנים הראשונות לקיומה עד לקבלת עצמאותה ב- 1918, לאחר חתימתו של הסכם ורסאי. גם לאחר מכן במהלך תקופת מלחמת העולם ה- 2 עברה פולין תהפוכות רבות עד שהגיעה למעמדה כיום כמדינה בעלת חוקה, חברה רשמית בברית נאט"ו, חתומה על אמנת שנגן ואחת ממדינות האיחוד האירופי.

החוקים הקובעים את הזכאות לאזרחות פולנית

התהפוכות ההיסטוריות והחוקיות הרבות, שעברה פולין, לאורך שנות קיומה ככלל ובמהלך המאה ה- 20 בפרט, הן שהובילו לשינויו של חוק האזרחות הפולנית במהלך המאה ה- 20, כך שכיום קיימים למעשה שלושה חוקים רלוונטיים, אשר נחקקו בשנים: 1920, 1951 וב- 1962 הקובעים במשולב את הזכאות לקבל אזרחות פולנית ולאחר מכן גם את הזכות לקבל דרכון פולני וזאת בין היתר בהתייחס למועדים בהם הדור הראשון נולד בפולין ו/או היגר ממנה.
יש לציין, כי במאי 2012 נוסף חוק אזרחות פולני חדש המקל במעט את הדרישות הקודמות, אך אדם אשר קיבל אזרחות פולנית על יסוד הקלות אלו אינו זכאי להעביר את אזרחותו הפולנית לצאצאיו ועל כן לרוב, הקלות אלו אינן רלוונטיות עבור לקוחותינו.

אזרחות פולנית - עיקרי החוק:

   • גבר או אישה, אשר נולדו בפולין, קיבלו אזרחות פולנית ולא עשו דבר על מנת לשלול את אזרחותם הפולנית עד ליום הקובע בחוק הפולני שהוא ה- 18.1.1951, הוא/היא בעל/ת זכאות לאזרחות פולנית גם היום ועל כן זכאי/ת לאשרור אזרחותה/ו הפולנית.

    

   • שמירת אזרחותו הפולנית של גבר, אזרח פולין, דורשת כי אותו אדם לא שירת בצבא זר (על אף שקיימות הקלות מסוימות לגבי שירות בצבא זר במסגרת מלחמת העולם ה- 2) וגילו היה פחות מ- 50 שנים עד היום הקובע – 18.1.1951.
    (יצוין, כי במסגרת החוק של 2012 ניתן לאשרר את אזרחותו הפולנית של אדם ששירת בצבא זר עד ליום הקובע בתנאים מסוימים, אך אזרחות זו אינה מקנה זכאות לאזרחות פולנית לדורות הבאים).

     

   • שמירת אזרחותה הפולנית של אישה, אזרחית פולין, דורשת כי אותו אישה לא קיבלה על עצמה אזרחות זרה בהיותה בוגרת (מעל לגיל 18) טרם היום הקובע – 18.1.1951.

     

   • גבר או אישה, שהפכו לאזרחי ברית המועצות בתקופת מלחמת העולם השנייה או לאחריה, עקב שינוי גבולותיה של פולין באותה עת ולא חזרו להתגורר בפולין, במסגרת ההסכמים השונים, שנחתמו בין ברית המועצות לפולין (למשל ב-1945 וב-1956), ואפשרו חזרה למולדת לאזרחי פולין ובני משפחותיהם – איבדו את זכאותם לאזרחות פולנית.

למידע נוסף ולבדיקת זכאות לאזרחות פולנית ללא תשלום,
אנא השאירו פרטיכם בטופס
ונחזור אליכם בהקדם

נייד: 054-6672451
טלפון: 03-5240202
פקס: 053-7973502
תל אביב 6106002, ת.ד. 6102