בדיקת זכאות לאזרחות פולנית

בדיקת זכאות המבטיחה 99% הצלחה, בקבלת הבקשה לאזרחות פולנית

משרדנו מייצג ומגיש בקשות לקבלת אזרחות פולנית בעבור לקוחותינו רק במקרים בהם סיכויי ההצלחה הם כמעט ודאיים. אנו מאמינים, כי כל אחת ואחד מבין לקוחותינו צריכים להשקיע את כספם בעניין זה רק במקרה בו הסיכוי, כי יקבלו בסופו של יום את מעמד האזרחות, הוא גבוה מאוד.
על כן, ההתקשרות הכספית עם משרדנו נערכת רק לאחר מעבר של בדיקת זכאות קפדנית בה נבחנים כלל הנתונים והמסמכים שיש בידי לקוחותינו ואנו עורכים את הבדיקה ללא כל תשלום או התחייבות מצד הלקוחות.
רק במקרה של הצלחת בדיקת הזכאות, נשלחת הצעת מחיר ללקוחותינו.

 • בדיקת הזכאות לאזרחות פולנית מתמקדת במי שהיו אזרחי/ות פולין לפני שנת 1951 (הדור הראשון).
 • אזרח/ית פולין אשר לא נשללה אזרחותו/ה הפולנית עד ליום הקובע בחוק הפולני שהוא ה- 18.1.1951 הינו אזרח/ית פולין גם היום ועל כן זכאי/ת לאשרור אזרחותה/ו הפולנית. 
 • צאצאי אזרחי פולין וילדיהם זכאים לאזרחות פולנית באם אושררה אזרחותו הפולנית של אחד מהוריהם והם נחשבים אזרחים פולנים גם כיום. 
 • הזכאות לאזרחות פולנית אינה מועברת לבני זוג, אלא רק לצאצאים על פי קשר דם.
 • בדיקת הזכאות לאזרחות פולנית כרוכה בהמצאת נתונים ומסמכים שונים למשרדנו ואנו עורכים בדיקה יסודית של כל מקרה לגופו. קיימים קריטריונים עיקריים בחוק הפולני על פיהם ניתן לבדוק את זכאותם של רוב המבקשים, אך קיימים גם מקרי קצה שונים השוללים את הזכאות לאזרחות פולנית, אף במקרה של עמידה בקריטריונים העיקריים, שקובע החוק.
  על כן, חשוב לערוך בדיקה ראשונית ספציפית של כל מקרה לגופו, על מנת להעריך את הסיכוי לקבלת האזרחות הפולנית.

בהמשך לקריטריונים הנוגעים לזכאות לאזרחות פולנית, קיימות נסיבות, אשר אינן שוללות את זכאותו של אדם לאזרחות פולנית ואשר כדאי לדעת אותן על מנת להימנע מטעויות נפוצות בתחום זה:

 • ניתן לאשרר את  אזרחותו/ה הפולנית של אדם/אשה גם לאחר מותם. על כן, צאצאים של הורים/סבים, אזרחי פולין, יכולים להיות זכאים לאזרחות פולנית גם אם הדור הראשון של אזרחי פולין הלך לעולמו (וגם במקרה, שאחד הדורות הבאים אינו בין החיים וצאצאיו מבקשים לקבל אזרחות פולנית).
 • לידתו של אדם באזור, אשר היה שייך בעבר לפולין, אולם כיום איננו מצוי בשטחה – אינה שוללת אוטומטית את זכאותו של אותו אדם לאשרור אזרחותו הפולנית. במקרה כזה, יש לפנות למשרדנו ולערוך בדיקה ספציפית של הזכאות.
 • העברת הזכאות לאזרחות פולנית לצאצאי אזרחי פולין אינה דורשת הנפקת דרכון פולני לדורות הקודמים, אלא הנפקת תעודת אזרחות או אשרור אזרחות בלבד.
 • צאצאי אזרחי פולין דור שני, שלישי ורביעי יכולים לקבל אזרחות פולנית אף באם לא דרכו מעולם על אדמת פולין.
 • אין צורך בידיעת השפה הפולנית על מנת לקבל אזרחות פולנית.
 • אין צורך בוויתור על האזרחות הישראלית או אזרחויות נוספות של מדינות מערביות לשם קבלת אזרחות פולנית.
 • הוכחת הזיקה לפולין של בני הדור הראשון אינה מחייבת מסמכים מסוימים, שמקורם בפולין (כגון: תעודת לידה או דרכון). כל תעודה או מסמך רשמי יכולה לסייע בהוכחת הזיקה לפולין של בני הדור הראשון, לרבות: תעודות בית ספר, תעודות מסע, מסמכים רפואיים, אישור שירות בצבא הפולני ועוד… גם תמונות היסטוריות, שצולמו בפולין, בתקופות הרלבנטיות, יכולות לסייע במקרים מסוימים.
 • שירות בצבא זר (כולל צה"ל) לאחר היום הקובע, 18.1.1951 אינו שולל את זכאות המבקש לקבלת אזרחות פולנית.

גם באם לא קיימים בידיכם כל תעודות או מסמכים המעידים על זכאותו של הדור הראשון לאזרחות פולנית, אין בכך בכדי לשלול אוטומטית את יכולתכם להוכיח זכאות לאזרחות פולנית. באם קיימים בידיכם פרטים ונתונים אודות כתובת מקום המגורים, תאריכי לידה, שמות מדויקים של הדור הראשון ושל בני משפחה נוספים עימם גרו בפולין, לרבות סיפור קורות החיים של הדור הראשון – הרי שבמקרים רבים ניתן לאתר את המסמכים החסרים בארכיבים השונים בישראל, בפולין ואף בארכיבים בינלאומיים נוספים. 

למידע נוסף ולבדיקת זכאות לאזרחות פולנית ללא תשלום,
אנא השאירו פרטיכם בטופס
ונחזור אליכם בהקדם

נייד: 054-6672451
טלפון: 03-5240202
פקס: 053-7973502
תל אביב 6106002, ת.ד. 6102